Minnie tiếp Điển Cha vào ngày 25/04 – Lời dặn dò cho mọi người

Sông sâu biển rộng mò kim ngọc

Ánh sáng nơi tim lại chẳng nhìn

Tìm chi hư ảo ko có thực

Chính ta là nơi phải quay về

Bớt chút thời gian mà ngụ ý

Cha đâu Cha là chính con thôi

Trược thanh cân bằng con phải có

Cớ sao dè bỉu chê trách hoài

Long hoa thí trận thi gì đấy

Phải chăng tranh đấu chém giết nhau

Ý Cha các con nào hiểu được

Mau mau lo chạy nước rút thôi

Leave a comment