Viết vào lúc thiền ngày 27/01/2021 dành cho nhóm Master

Dã hành tư lộ yến

Trạch vị ngọc tì kheo

Dịch giã hành lộ yết

Tam trung mộc lỗ hoà

Tư mộc xung đà khí

Xông phá tiệp xa trường

Giẫy thiên hùng lộ hử

Giăng bẫy khắp trận này

Nghênh hùng xuyên nghịch pháp

Tăng trữ hộ tù vân

Hoà hiên lặc tư mỗ

Dung lạc tự vị mô

Hiển chưng tằng mộc tịch

Phanh phỉ hạch tồ linh

Tánh hiền chư phích lợi

Giao bạch ngọc chư tiên

Hổ lồ pha tích nghị

Xôn xao cả Đất Trời

Hà Hồ xanh vị mạc

Chao đảo xử hành tư

Trạch nghị hành tư hử

Xuân nghênh tị đà thanh

Lục ngũ pha thất bát

Tranh vị yến thành ngôn

Mỹ Minh đà vô kiến

Tanh hôi vị tặc hình

Chốn bôn ba phương Bắc

Đơn độc dẫn vạn binh

Phiến thành chân tử chủ

Miên mộc tự thuỷ Công

Dịch hồ canh thiết mộc

Tam Thanh cử tị hoành

Leave a comment