Bài thơ viết lúc đang thiền ngày 25/01/2021 dành cho nhóm Master Reiki

Nhất mộc vị yên thư

Cảnh linh thông vị hữu

Bách tị nông thiên úc

Dạ mục sứ hồn ti

Lục kim hoà thuỷ sở

Lam lộ tứ thì canh

Nhất lộc hô chín sĩ

Cô miên đặc vị nghiêng

Hổ tinh sao hạ bị

Chất phong biếc tù la

Hồng hoa thanh âm sắc

Lung hạc tả vi hồ

Sửu tân dạp tì khúc

Mông chiến hoả linh mù

Túc mưu sinh trạch mịch

Pháp kiến thủ hà môn

Dĩ yên hành trục xí

Nan vô kiến dạ hành

Xiêm hân hoan thoái thác

Dả thông cộc hà tiên

Tịch long thành tan tác

Giao chiến bốn bảy hồi

Phi phúc hồ bích tịnh

Công xa khí hồ linh

Xả tắc lâm trận tặc

Bôn ba chốn thị phi

Thủ hồ xa giã lộ

Liên tụ hạ mi linh

Giáp chiêng cùng vang vọng

Đánh tan tác quân thù

Dĩ hành môn tủ hí

Ba dặm tặc lại hô

Sấm dền vang tứ phía

Hổ Long tí thủ hoà

Bấn cử hoan di hử

Xưng vương tự long thần

Chốn ba phương ai trấn

Loạn lạc khắp hồng trần

Tánh hoả thông khí hử

Diêu thủ Đại hoàn liên

Mục Vi xa lộ dẫn

Minh căn thắp đèn tìm

Yến xa chân tại thế

Hiền xông phá trận bày

Thiên mục Thi tịnh pháp

Lồ thiên toả vị Trà

Thanh Thiên Nam dự thí

Hạnh đức tự Tâm ta

Nhật Nguyệt ẩn hành khúc

Ngân vang điệu hoan ca

Diêu cung xa tùng lĩnh

Hợp nên bảy tinh thiên

Thuỷ hành lâm dụ tịch

A la xuỷ gia linh

Hộ tịch dung phỉ hạch

Tinh thông giáp hồ hành

Túc tinh tri cự hỉ

Xanh ngát biển núi kia

Cạnh hồ Tây dậy sóng

Lật nghiêng dật tự hư

Cọc mun xiên tứ phía

Hồng huyết đổ mênh mông

Chánh tà phi hữu tả

Tâm tánh ngả ngiêng tì

Hỏi ai nghe được đấy

Liệu có sẽ quay đầu

Leave a comment