Tứ vị kinh thiên

Hồng trần loạn lạc

Xám ngắt vùng trời

Xã tắc lâm nguy

Thiên long ngự vị

Huyết mạch nối liền

Hắc dạ lân sư

Luân thay hú hét

Cam lồ diệu ngọt

Cứu rỗi thân tâm

Đồng sinh múa hát

Trái ngọt quanh năm

Leave a comment