Thơ #001 Minine tiếp điển viết Thơ

Song long cự thu lôi

Bạch hổ ngự núi trấn

Phượng hoàng hoá hư không

Mộc Liên ngân điệu nhạc

Quyền trượng phá tam thiên

Nhân quyền tự sinh khí

Tụ hoả tại chân kinh

Khí huyết tụ đan điền

Hổ quyền như tịnh thất

Phong bế cả trấn trời

Thiên không hoài lịch kiếp

Bạch phong hương toả trời

Tịnh thức tại thân tâm

Như Lai toạ vị cười

Phong ba tự tâm ta

Ấn chú yên lòng trẻ

Bạch ngọc có là chi

Hoằng sa toả nghi ngút

Thiên vị lai tứ đường

Kim sa mở thiên không

Leave a comment