KINH DOANH giống như việc bạn đưa một con THUYỀN RA KHƠI, thuyền lớn sóng lớn, thuyền nhỏ sóng. Cho dù bạn là THUYỀN nào đi chăng nữa nguyên tắc để SỐNG XÓT trở về, thì người THUYỀN TRƯỞNG cần PHẢI GIỎI 02 thứ : một là biết xem bản đồ và hai là luôn xem trước dự báo thời tiết. Phương pháp Năng Lượng Reiki hoàn toàn giúp bạn có được 02 kĩ năng trên chỉ sau 05 phút ứng dụng