“REIKI Là một phương pháp ứng dụng Năng Lượng, khi bạn đã thành thạo được việc thực hành bạn hoàn toàn có thể Chuyển Hoá được cuộc sống. Đi xa hơn ở Reiki còn là Chìa Khoá giúp bạn mở cánh cửa Thức Tỉnh Tâm Linh”