“Thật may mắn khi được làm con dân Việt Nam, chảy trong người dòng máu LẠC HỒNG. Việt Nam đang sở hữu rất nhiều ĐẶC ÂN CỦA THƯỢNG ĐẾ BAN TẶNG nhưng ít ai biết đến. Tôi sẽ chia sẻ đến quý vị bạn đọc nhưng tư liệu tôi sưu tầm được để góp phần giúp các bạn Hiểu hơn về LINH KHÍ và LINH ĐỊA THIÊNG LIÊNG trên mặt đất Việt Nam”