Master Reiki Nam Trần
Brief info

Sau khi 07 năm học và ứng dụng Reiki, anh Nam Trần đã sáng tạp và phát triển Reiki lên một nấc thang mới với nhiều sự khác biệt so với Thế Giới. Không chỉ dừng ở việc chữa lành, Anh Nam ứng dụng Reiki vào nhiều lĩnh vực khác như xử lý nhà cửa đơn giản bằng Reiki, Ứng dụng vào thiết kế logo doanh nghiệp, đo chỉ số thịnh vượng, bình an, đo sự trung thực của đối tác, xử lý nợ khó đòi...
Anh Nam Trần còn ừng dụng Reiki vào thiện định để giúp mọi người đi nhanh hơn và có kết quả tốt hơn

Anh Nam Trần đã kế nghiệp việc giảng dạy Reiki từ 2018, đã tổ chức các khoá học ở khắp miền Việt Nam từ Hà Nôi, Sài Gòn, Kon Tum, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, Nha Trang,… với hơn 200+ học viên.

Hiện tại anh đang sinh sống tại Bình Dương và cũng là nơi anh xây dựng và chăm sóc Reiki Garden