Dai Seven tiếp điển viết 09/2021

THỨC TÂM bắt đầu bằng SỰ THẬT

PHŨ PHÀNG nhưng lại rất ĐÁNG TIN

NƯỚC TRONG chưa chắc là NƯỚC SẠCH

NƯỚC SẠCH chắc chắn sẽ là TRONG

Không thắng không thua không sai, đúng

Không tà không chánh chỉ chữ KHÔNG

TU TẬP là đi tìm SỰ THẬT

SỰ THẬT cuối cùng lại hoá KHÔNG

Leave a comment