Quá trình hình thành Reiki Việt Nam

Welcome to Reiki Việt Nam!

3

Reiki Việt Nam được thành lập từ 2018 bởi thầy Nam Trần với mong muốn có một nơi cho mọi người tụ họp tu tập và chia sẻ kết quả thực hành của mình. Sau nhiều nỗ lực và đóng góp của nhiều anh chị hảo tâm. Cộng đồng Reiki hiện tại đã có một khu vườn nhiều cây cảnh 500m2, và một căn nhà cộng đồng dành cho những anh chị ở xa có thể đăng ký ở lại

Hiện tại chúng tôi thường xuyên mở các lớp học Reiki tại đây cũng như các buổi Offline cộng đồng, các chương trình cộng đồng hoàn toàn Miễn Phí mọi người có thể liên hệ đăng ký tham dự khi có lịch.

Hẹn gặp lại mọi người ở cộng đồng!

History of Reiki Garden

0
Thành viên trong cộng đồnc
0
Số lượng học viên
0
Khoá học được tổ chức
0
Chương trình cộng đồng

Các chương trình Reiki Việt Nam

Reiki Việt Nam hiện nay có thêm nhiều các khoá học dành cho cộng đồng như hướng dẫn thiền, Reiki online ứng dụng vào cuộc sống, và các khoá học Reiki vẫn được tổ chức đều đặn hàng tháng.

Lịch Sự Kiện Reiki Sắp Tới