Dai Seven viết mừng ngày Chúa Phục Sinh 04/2021

Nay mừng Chúa Phúc Sinh

Cả thế giới vui mừng

Con ngước lên cảm tạ

Ơ sao Ngài lại khóc

Khóc vì con của ta

Sao mà u mê mãi

Ta có dạy thế đâu

Thời khắc đến cận kề

Mau lo tu còn kịp

Lần này Ta trở lại

Không phải Cứu Độ đâu

Mà thanh lọc Cực Đại

Chọn thánh đức hiền tài

Mau mau lo thức tỉnh

Sớm quay về với cha

Leave a comment