Xem Review

Luân hồi du ký

Đây là cuốn sách cuối cùng sau khi hoàn thiện bộ sách THIÊN - NHÂN - ĐỊA du ký. Đều được nhận lệnh từ Ngọc Hoàng Thượng Đế để viết

Vẫn là do Phật Tế Công và Dương Sinh Thánh Hiền Đường viết tại Đài Loan

Cuốn sách giải thích rất sâu về luân hồi và dẫn chứng thực tế để mọi người hiểu Luân Hồi có thật

Tải Ebook Free để đọc

Leave a comment