IMG 2430

Quỹ sách tâm linh

2.79 million ₫ of 20 million ₫ raised

Cảm ơn Anh/chị đã quan tâm tới Quỹ Sách Reiki Việt Nam. Có 02 hình quyên góp vào quỹ:

  • Trao tiền mặt – Trao tặng khi gặp trực tiếp
  • Chuyển khoản qua thông tin bên dưới:

Ngân hàng: TP Bank -Ngân Hàng Tiên Phong

STK: 0379872777

Chủ Tài Khoản: NGUYEN VAN DAI

Nội dung: Quy sach Reiki

 

Hiện tại đang có nhiều hình thức lừa đảo, Anh/chị chuyển khoản nhớ kiểm tra đúng thông tin chuyển chuyển khoản, và ghi đúng nội dung chuyển khoản là “Quy Sach Reiki”

Hoặc gọi số 03798.72.777 để xác nhận vì số tài khoản cũng là số điện thoại của Nguyễn Văn Đại

Quỹ sẽ được cập nhật lên web sau 24h. Trân trọng và cảm ơn Anh/chị

 

Personal Info

Bạn có thể quyên góp Quỹ Sách Tâm Linh Reiki bằng tiền mặt ghi gặp trực tiếp

Donation Total: 50.000 ₫