Đời đạo song tu

Trong cuộc số bộn bề và Vật Chất lên ngôi, rất ít người đủ bình tĩnh để sống chậm lại để cảm nhận những gía trị thực sự của cuộc sống.

Tôi cũng như bạn, trải qua nhiều biến cố cuộc đời mới đặt cho mình những câu hỏi trăn trở? Tại sao mình mãi thất bại 

Ý nghĩa của cuộc sống là gì? và mục đích cuộc đời của mình là gì?

Leave a comment