Reiki nâng cao

Reiki lột xác
Đây là lớp học Reiki Nâng cao dành cho những ai đã học Reiki căn bản. Lớp học diễn ra 03 ngày tại Hồ Chí Minh được hướng dẫn bởi Thầy Nam Trần. Khoá học sẽ giúp bạn lột xác hoàn toàn thành con người mới trẻ, khoẻ, thanh nhẹ. Và hướng dẫn reiki cấp độ cao
03 tháng diễn ra một lần
Lớp học có thu phí