Khoá thiền Reiki

Thiền tỉnh thức
Khoá này này cực kì đặc biệt . Chỉ dành cho các bạn đã hành thiền liên tục từ 9-12 tháng và sẽ có chọn lọc rất kỹ trước khi tham gia
03 tháng diễn ra một lần
This class is free.
Thiền khai sáng
Khoá học miễn phí dành cho 3 đối tượng: đã hoàn thành khoá thiền nhập môn, hành thiền trên 06 tháng, đã học lớp Reiki chuyển hoá
Mỗi tối 23h00 - 24h00
This class is free.
Thiền nhập môn
Lớp học miễn phí dành cho cộng đồng. Lớp học sẽ diễn ra 14 ngày dành cho người mới bắt đầu hành thiền hoặc đã thiền nhưng chưa có hiệu quả!
Có lớp học mỗi tháng
This class is free.