This class is free.
Started on 04/07/202223h00-24h0003 tháng diễn ra một lần

Khoá này này cực kì đặc biệt sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Nam Trần Reiki. Chỉ dành cho các bạn đã hành thiền liên tục từ 9-12 tháng và sẽ có chọn lọc rất kĩ. Lớp học 1 năm diễn ra một lần tại cộng đồng Reiki Việt Nam hoặc một địa điểm khác sẽ được thông báo cụ thể

Lớp học sẽ giúp bạn Khai Mở Thế Giới Tâm Linh bên trong bạn.

Leave a comment