Lớp học miễn phí
Started on 04/07/202206h00 - 24h00Thời gian tham dự: 03 ngày

Đây là chương trình dành cho cộng đồng và hoàn toàn Miễn Phí, dành cho các bạn đã học Reiki và muốn thanh lọc cơ thể cho sạch nhẹ, trẻ, khoẻ. Chương trình diễn ra 03 ngày tại Reiki Garden nằm ở Bình Dương

Bạn sẽ ăn ở và nghỉ lại tại cộng đồng. Lịch chương trình sẽ được thông báo sau

Leave a comment