Lớp học có thu phí
Started on 04/07/202209.00 - 17.00pm03 tháng diễn ra một lần

Đây là lớp học Reiki Nâng cao dành cho những ai đã học Reiki căn bản. Lớp học diễn ra 03 ngày tại Hồ Chí Minh được hướng dẫn bởi Thầy Nam Trần.

Lớp học có thu phí. Lịch học sẽ được cập nhật và thông báo trên website và Fanpage

Leave a comment