Lớp học có thu phí
Started on 28/11/202007.00 - 09.00pmCó lớp học mỗi tháng

Đây là khoá học Đặc Biệt dành riêng cho các anh/chị chủ doanh nghiệp, Start-up, hoặc cấp quản lý trở lên. Khoá học sẽ giúp bạn ứng dụng Reiki để đưa ra được những Quyết Định có độ chính xác trên 95% chỉ sau 05 phút thực hành. Lớp học có thu phí, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo qua website và Fanpage Reiki Nam Trần và Fanpage Dai Seven

Leave a comment