This class is free.
Started on 04/07/2022Mỗi tối 23h00 - 24h00

Khoá học miễn phí dành cho 3 đối tượng.

  1. Đã hoàn thành khoá học Thiền nhập môn
  2. Dành cho học viên đã học khoá Reiki ứng dụng của Dai Seven hoặc là thành viên trong cộng đồng Reiki Việt Nam đã học Reiki
  3. Dành cho người hành thiền liên tục trên 6 tháng

Lớp học diễn ra 21 ngày mỗi tối từ 23h00. Bạn sẽ được hướng dẫn thiền nâng cao, và sẽ được chọn lọc kỹ trước khi bắt đầu. Lớp học diễn ra 3 tháng 1 lần sẽ có thông báo trước khi lớp học bắt đầu 10 ngày.

Book an appointment

[booked-calendar]

Leave a comment