Các vị Sư Tổ Việt Nam

1 1

Cha Lạc Long Quân

Nhân vật có thật, dòng dõi rồng tiên, Cha của con dân Việt Nam

sư tổ VN

Mẹ Âu Cơ

Nhân vật có thật, dòng dõi lạc hồng. Mẹ của don dân Việt Nam

2 1

Trần Nhân Tông

Người sáng lập ra phái Trúc Lâm, Vị Vua đức độ nổi tiếng với lòng yêu dân

4

Trần Hưng Đạo

Top 10 danh tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Đào tạo ra 05 tướng lừng danh

sư tổ VN 2

Phạm Ngũ Lão

Danh tướng tài trí song toàn, bách chiến bách thắng

Vua Quang Trung

Vua Quang Trung

Vị Vua mà trung quốc khiếp sợ. Tài năng xuất chúng, chiến lược đánh phi phàm

5

Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

Ông là nhà Tiên Tri Vĩ Đại của Việt Nam khả năng dự ngôn đúng 100%

6

Sư Tổ Đỗ Thuần Hậu

Sáng lập phái Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp. Tác giả Phép Xuất Hồn & Kinh A Di Đà

7

Nguyễn Thành Nam

Người sáng lập Đạo dừa, chỉ sống nhờ uống nước dừa, được cho là dị nhân

8 1

Phật Thầy Tây An: Đoàn Minh Huyên

Sáng lập phái Bửu Sơn Kì Hương, Danh hiệu KIM SƠN PHẬT, con của vua Quang Trung

sư tổ VN 1

Đức Giáo Chủ: Huỳnh Phú Sổ

Sáng lập đạo Hoà Hảo lúc 19 tuổi, mất tích năm 27t. Hiện tại có hơn 10tr tín đồ, giai thoại rất đặc sắc

3 2

Vĩ Kiên Phật: Lương Sĩ Hằng

Vị Phật gần nhất của Việt Nam, người làm rạng danh Phái Tu Vô Vi Việt Nam với toàn thế giới

Tuyển tập thi kệ